Reklamation:

Reklamation ved køb hos Care4pets

Du har ifølge Dansk Lov, ret til 2 års reklamationsret, dog med forbehold for varens holdbarhed samt korrekt opbevaring af varen.

Hvad dækkes ikke:

Reklamationsretten dækker ikke udefra kommende skader, som er indirekte eller direkte forskyldt af brugeren/dyret.

Hvad dækkes:

Reklamationsretten dækker skader og fejl, som kan påvises at have været på varen, ved købet.
Hvis du opdager en fejl ved varen skal du kontakte mig straks skriftligt på mail og skrive hvilken fejl eller mangel varen har.

Hvis varen skal sendes ind, så sender jeg dig en pakkelabel som du kan bruge til at returnere varen med.
Du kan også indlevere varen på adressen: Lundvej 221, 6800 Varde

Porto udgifter til returforsendelse og genforsendelse dækkes kun hvis reklamationen er berettiget og hvis der inden returforsendelsen er taget kontakt til mig.

Jeg dækker ikke evt fragtudgifter hvis du selv vælger at sende retur.

Klageadgang:

Du har adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis du er utilfreds med varen, du har købt og ikke kan blive enig med vores Kundeservice om en fornuftig løsning på tvisten. Du skal følge linket for at indgive en online klage hos forbrugerklagenævnet

Lovvalg og værneting:

Enhver aftale indgået mellem os under anvendelse af disse Betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.